FI

Kymsote muuttuu Kymenlaakson Hyvinvointialueeksi 1.1.2023, ja samalla Avustajainfon web-osoite muuttuu.
Uuteen osoitteeseen pääsee klikkaamalla tätä linkkiä: https://avustajainfo.kymenhva.fi

SV

Kymsote blir Kymmenedalens Välfärdsområde den 1 januari 2023 och samtidigt ändras Avustajainfos webbadress.
Den nya adressen kan nås genom att klicka på denna länk: https://avustajainfo.kymenhva.fi

EN

Kymsote becomes Kymenlaakson Hyvinvointialue on January 1st, 2023. At the same time, Avustajainfo's web-address changes.
You can access the new address by clicking on this link: https://avustajainfo.kymenhva.fi